Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Spoštovani odjemalci.

Z zadnjim dopisom z dne 21. 12. 2022 smo vas ponovno obvestili o novonastali situaciji na energetskih trgih in o aktivnostih Zavoda PPC Tezno za zagotovitev konkurenčne in zanesljive oskrbe z energenti za podjetja v Coni Tezno. Skladno z veljavno zakonodajo smo zagotovili osnovni okvir dobave elektrike in zemeljskega plina. V danih razmerah smo se trudili ujeti kar najboljše pogoje. Do neke mere nam je to tudi uspelo. Cene plina in elektrike v Sloveniji bodo v 2023 na splošno pod nadzorom, osnovni okvir je določen z Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (URL 147-2022-uredba), cene zemeljskega plina pa so navzgor zamejene na nivoju Evropske unije.

Za nekatere manjše odjemalce, (male poslovne odjemalce – MPO-je) in za določene javne zavode bodo cene elektrike in plina dodatno zamejene. Ostali si bomo morali nižanje cen, bolje stroškov za energente zagotoviti sami, s prijavami in vlaganjem zahtevkov za subvencije, na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu. Gotovo pa je dejstvo, da bomo morali račune za porabo energentov najprej poravnati in šele nato zahtevati povračila, subvencioniranja. Prva povračila bodo operativna z zamikom vsaj dveh mesecev. To obdobje z močnejšim pritiskom na denarne tokove oziroma povečanimi potrebami na odlivni strani bomo morali zdržati vsak v svojem podjetju. Nam v Zavodu so vsiljeni ostrejši pogoji, krajši plačilni roki, nenormalne plačilne garancije, veliko možnosti za prekinitev pogodb s strani naših dobaviteljev,  vse zaradi velikih izgub državnih, paradržavnih podjetij za proizvodnjo in trženje energentov.

O interventnih zakonih in uredbah vlade Republike Slovenije, ki so za vas na voljo, vas bomo sproti obveščali in nudili pomoč pri obravnavi zakonodajnih možnosti povračil. Ceniki, ki bodo v coni Tezno stopili v veljavo dne 1. 1. 2023, so objavljeni pod zavihkom Dokumenti.

Kljub negotovim, izrednim razmeram na energetskem trgu, sta tudi v bodoče cilj in zaveza Zavoda PPC Tezno, za zagotovitev zanesljive in konkurenčne dobave električne energije in zemeljskega plina za poslovne odjemalce v Coni Tezno, primarna in prioritetna.

Gorazd Bende

direktor