Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

VALTIS ogravanje d.o.o.

Oddamo poslovni prostor oziroma delavnico v velikosti 560m². Delavnica je bila zgrajena leta 1940 in adaptirana leta 2005. Poslovnemu prostoru pripada 800m² zemljišča. Poslovni prostor zajema delavnico s pisarnami, nadstrešnico okoli poslovne stavbe s parkirišči. Možnost uporabe za proizvodnjo ali kot skladišče. Lokacija: nahaja se v industrijski coni Tezno -  bivši Tam. Dobra prometna dostopnost. Brez omejitev kar se tiče hrupa ali delovnega časa. Ugodnejše cene energentov. Delavnico še trenutno uporabljamo za proizvodnjo peči za centralno ogrevanje. Zaradi nakupa nove (večje) hale svojo proizvodnjo selimo in iščemo resnega dolgoročnega partnerja za najem omenjenih poslovnih prostorov. Poslovni prostori bodo za najem pripravljeni julija 2023. Oprema:
  • Mostno dvigalo
  • Varovanje - delujoč alarmni sistem (potrebno je skleniti pogodbo, npr. s Sintalom)
  • Ker se ukvarjamo s proizvodnjo kotlov na lesno biomaso se bo v tej hali uredilo daljinsko ogrevanje objekta s sekanci. To bo najemniku omogočalo ogrevanje po ugodni ceni ter plačilo po dejanski porabi.
  • 3 fazni električni tok in velika priključna moč - plačilo po dejanski porabi
  Površine:
  • Proizvodna hala 500m²
  • Neproizvodni prostori, ki se lahko uporabljajo za pisarne, jedilnice, garderobe itd. 60m²
  • Zunanji pokriti prostori - nadstrešek 190m²
  • Zemljišče okoli poslovnih prostorov (za manipulacijo in parkiranje) cca. 80m²
  Varščina 2 najemnini. Ogled je možen vsak delovnik od 9.00 do 14.00.  
Kvadratura: 560 m2
Cena: 3.680€/mesec
Telefon: 031 458 142

Ostale nepremičnine

560m2
3.680€/mesec
031 458 142
Oddamo poslovni prostor oziroma delavnico v velikosti 560m². Delavnica je bila zgrajena leta 1940 in adaptirana leta 2005. Poslovnemu prostoru pripada 800m² zemljišča. Poslovni prostor zajema delavnico s pisarnami, nadstrešnico okoli poslovne stavbe s parkirišči. Možnost uporabe za proizvodnjo ali kot skladišče. Lokacija: nahaja se v industrijski coni Tezno –  bivši Tam. Dobra prometna dostopnost. […]
m2
02 22 01 426 - Mojmir Grmek
Zemljišča so nezazidana stavbna zemljišča na območju Ta 14 P (območje za »Bauhausom«). Za območje je sprejet posamezen odlok o zazidalnem načrtu, ki ga je potrebno upoštevati.
518m2
3500/mesec
031 458 152
Oddajamo poslovni prostor oziroma delavnico v velikosti 518 m². Zgrajena je bila leta 1940 in adaptirana leta 2005. Zemljišča je 800m². Poslovni prostor s pisarnami se lahko uporablja kot delavnica ali skladišče. Pripadajoče zemljišče s parkirišči. Prostori bodo pripravljeni za najem s 1.6.2023. Prostori so ob prevzemu pripravljeni za takojšnjo uporabo “plug and play” parkirišče […]
m2
051 666 776
Oddamo poslovne prostore za različne namene: Pritličje: HALA 1, namenjena obrti ali skladiščenju, v velikosti 133 m2   HALA 2, namenjena obrti ali skladiščenju, v velikosti 143,20 m2 HALA 3, namenjena obrti ali skladiščenju, v velikosti 75,60 m2 nadstropje 5x pisarne v velikosti 107,29m2 1x kuhinja v velikosti 9,37m2 sanitarije V pritličnih prostorih – hala […]