Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

JP GSZ d.o.o.

Zemljišča so nezazidana stavbna zemljišča na območju Ta 14 P (območje za »Bauhausom«). Za območje je sprejet posamezen odlok o zazidalnem načrtu, ki ga je potrebno upoštevati. Ogled in pregled prostorskega akta z grafičnimi prilogami je na spletnem portalu MOM in sicer pod rubriko Karte in podatki, naslov Pregled prostorskih aktov in drugih prostorskih pravnih režimov Mestne občine Maribor http://213.161.20.33/akti.aspx pod zaporedno številko 510 in 521 (grafike in tekstualni del). Prav tako je na portalu MOM možen vpogled v prostorski plan MOM, kjer so tudi ortofoto posnetki http://213.161.20.29/map.aspx
Telefon: 02 22 01 426 - Mojmir Grmek

Ostale nepremičnine

m2
02 22 01 426 - Mojmir Grmek
Zemljišča so nezazidana stavbna zemljišča na območju Ta 14 P (območje za »Bauhausom«). Za območje je sprejet posamezen odlok o zazidalnem načrtu, ki ga je potrebno upoštevati.
619m2
10€/m2/mesec
041 988 937
V Mariboru oddamo POSLOVNI PROSTOR / PISARNE– celotno etažo. Objekt je moderno zasnovan, z odprtimi prostori in velikimi steklenimi površinami (dvigalo, recepcija, sejni prostori,…). Parcela je ograjena, ob objektu so parkirna mesta. Predmet oddaje je: celotna etaža v prvem nadstropju. V vsaki etaži so moške in ženske sanitarije. Bruto površine 619,6 m2, pisarna v tretjem […]
170m2
Po dogovoru
031-471-871
V najem se oddaja prostor za enkratne dogodke ali stalni najem v poslovnem objektu na naslovu Zagrebška 104, Maribor, v velikosti 170 m2. Prostor se bi lahko predelal tudi za pisarniške potrebe.  
2098.45m2
01 580 45 86
Objekt se nahaja v mestnem predelu Tezna na področju bivšega proizvodnega kompleksa TAM.