Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Spoštovani.

V nadaljevanju vam posredujemo spletno povezavo do javne dražbe za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor.

https://maribor.si/javni_razpisi/elektronska-javna-drazba-st-3-2023/

Vljudno vas vabimo, da si razpis ogledate in se udeležite elektronske dražbe oziroma razpis posredujete morebitnim zainteresiranim investitorjem.

Kontaktne osebe za več informacij so Tatjana ŠELIGO, e – pošta: tatjana.seligo@maribor.si in Lucija ČAS, e – pošta: lucija.cas@maribor.si .

Za vsa morebitna vprašanja je na voljo tudi Gorazd Škrabar, dosegljiv na  e-naslovu: gorazd.skrabar@maribor.si ali na telefonski številki 041/680-319.