Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Cona Tezno je tudi pilotni poligon, kjer se preverjajo novi pristopi in rešitve na različnih področjih. S tem se nova znanja preverjajo in izboljšujejo z izkušnjami tako podjetij kot Zavoda PPC Tezno, ki razume, da napredka ni brez inovativnosti, preizkušanja in izboljševanja ter nenehnega učenja.