Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Univerza v Mariboru bo s svojo inovativno politiko, skupaj s potenciali, ki jih ima cona Tezno uresničevala politiko skladnega regionalnega razvoja Slovenije, sodelovala pri vplivanju na razvojne potenciale mesta Maribor in vzhodne kohezijske regije.