Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

ALOD d.o.o.

Trgovina, gostinstvo, promet, izobraževanje in storitve