Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Mestna občina Maribor pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o evropsko podprtem sofinanciranju širitve poslovne cone Tezno in s tem povezane gradnje  240 metrov ceste  K5-K8 z voznima pasovoma, površinami za pešce in kolesarje ter zelenicami in širino 19 m. Potekala bo od Perhavčeve na severu do makadamske javne poti na jugu.

Celotna naložba je vredna nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, EU in država bosta prispevali okrog 1,3 milijona evrov. Mestna občina Maribor že hiti pripravljati dokumentacijo za gradnjo in izbiro izvajalcev.

S tem bo občina zagotovila osnovne infrastrukturnepogoje za nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij in odpiranje novih delovnih mest.

Občina je trenutni v fazi priprave dokumentacije za gradnjo in izbiro izvajalcev. Cesta pa bo zagotovila dostop do več kot 3,5 hektara zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov ter možnost za priključitev teh novih objektov.