Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Obvestilo objavljeno na spletni strani www.eles.si:

Na družbo ELES se glede izpada napajanja z električno energijo, ki se je zgodil 8. junija 2015, obračajo številni uporabniki.

Kot smo obvestili takoj po dogodku, je pri končani reviziji enega daljnovodnega polja v RTP Pekre ob 12:28 prišlo do napake na visokonapetostni opremi. To je žal povzročilo izpad celotnega RTP Pekre in okoliških daljnovodov, kar je posledično pripeljalo do izpada vseh elektrarn v zgornji Dravski dolini. S tem je brez napajanja ostala Koroška, zgornja Dravska dolina in del Maribora. Vzrok za napako na opremi še vedno ugotavljamo.

V želji, da vsem prizadetim pomagamo čim hitreje priti do ustreznih informacij, predlagamo, da vsi prizadeti svoja vprašanja naslovijo na elektrodistribucijsko podjetje (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska), s katerim imajo sklenjeno pogodbo o dostopu.

Elektrodistribucijska podjetja bodo tako sprejemala vprašanja zainteresiranih in, če bo treba, skupaj z družbo ELES, sistemskim operaterjem prenosnega omrežja Republike Slovenije, pripravila ustrezne odgovore.