Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Tako dobro je že kazalo, pa je narava znova pokazala svojo voljo.

Podtalnica je kljub vsem delujočim črpalkam narastla in je danes visoka že več kot 70 cm. Nivo vode se je dvignil do 6 stopnice. 
Dravski bazen je letos še vedno tako poln podzemne vode, da ta noče in noče odteči. Zaradi zadnjih padavin voda samo še priteka. 
S to težavo se srečujemo vsako pomlad, ko se začne na Pohorju taliti sneg. S to težavo so se leta 1943 soočali že Nemci. Letos pa so zaradi količine zapadlega snega in dežja te razmere ekstremne. V preteklih letih je voda upadla v dobrih 14 dneh. Medtem ko letos to traja že dva meseca in še ne kaže na konec. 

Vse, ki še vedno čakate na ogled naših podzemnih proizvodnih rovov, prosimo za še malo potrpežljivosti in razumevanje.

Ko narava pokaže svojo moč, ostanemo mi prav nemočni.