Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

NASLOVNIKI

• FLEGIS
• ALGE
• MAK TRADE
• IMENŠEK-STARI OBJEKT
• WELMA
• SIRIUS
• ALFAMONT
• HETA (DOM PRIHODNOSTI)
• STAMLE OBJ. 03
• VAMAR – le stari objekt – OBJ.77
• TRGOFORT
• MA ECO CHEM
• SETRANS – NAJEMNIK DURABUS
• TRIGER (ZEM – HIMOING)
• TEPRO (ZEM – HIMOING)
• UNDINA
• WALTIS
• LASERTEHNIK 2 – le za novi obrat (BIVŠI SONAL)
• LIČARSTVO ŠTRUKELJ
• ELMI
• KEMOL
• ZAVEC Jožef
• BRUS 2 – DEPONIJA
• BNM – del proizvodnih prostorov

NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAVAH

Zaradi nujnih vzdrževalnih del v transformatorski postaji TP9 elektroenergetskega omrežja PPC Tezno, od koder se napaja tudi vaš objekt, bomo

v SOBOTO, 05. 09. 2015 ob 11:00 uri

prekinili dobave električne energije.

Prekinitev dobave električne energije bo trajala predvidoma do 18:00 ure naslednji dan, v nedeljo, 06. 09. 2015.

V primeru, da se bo pokazala možnost poenostavitve nekaterih postopkov, bomo objekt ponovno priklopili v omrežje pred zabeleženim rokom.

Pripravite vaše naprave tako, da ne bo prišlo do materialne škode.

Koordinator del: Drago Sužnik, telefon 041 797 897

Lep pozdrav!

Vodja elektroenergetike: Milan Novak