Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

V letu 2014 je Slovenija z lastnimi viri zadovoljila kar 56 % potreb po energiji. K temu sta prispevali izredna hidrologija in s tem povezana proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah v tem letu. Ta je bila rekordno visoka, saj je bila za 32 % višja kot v letu 2013 in kar dvakrat višja kot v sušnem letu 2003. Hkrati je neprekinjeno stabilno delovala tudi Nuklearna elektrarna Krško, ki je tako v letu 2014 proizvedla za 20 % več električne energije kot v letu 2013.
Celotna proizvodnja primarne energije v Sloveniji je v letu 2014 znašala 3,7 mio. toe, kar je za 5 % več kot v letu 2013. Poleg proizvodnje hidroenergije in jedrske energije se je zvišala tudi proizvodnja energije iz obnovljivih virov.
V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2014 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 33 %; delež jedrske energije je znašal 24 %, delež energije iz obnovljivih virov 19 %, delež premoga 15 % in delež zemeljskega plina 9 %.

Infografika 1: Oskrba z energijo, Slovenija
elektrika
Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2014 bodo objavljeni 9. 10. 2015.

Objevaljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5190