Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

snaga

Cona Tezno je res industrijska cona, vendar se trudimo, da jo z različnimi projekti ohranjamo »zeleno«. Tako smo se odločili tudi za projekt ozaveščanja o skrbnem in pravilnem ravnanju z odpadki. Cono Tezno smo v prejšnjem mesecu očistili odpadkov. Lotili smo se strojnega čiščenja, delavci Snage pa so odpadke pobirali tudi ročno.
Postavili smo ekološki otok, ki je namenjen predvsem posameznikom in ne služi temu, da v njega podjetja odlagajo velike količine odpadkov. Otok je nastal povsem na koncu Perhavčeve ceste, kjer ta zavije proti železniškemu podhodu. Tam stojijo trije kesoni za ločeno odlaganje odpadkov – plastika, papir in steklo. Zraven je tudi velika tabla, ki odlagatelje jasno in glasno poziva, naj odpadke ne odlagajo na tla, poleg kesonov. A se je žal že kmalu izkazalo, da nekateri tega ne upoštevajo.
V Zavodu PPC Tezno zato vse njegove uporabnike pozivamo, naj bodo pri odlaganju in sortiranju odpadkov ozaveščeni in naj teh ne puščajo na tleh, četudi je kateri od kesonov trenutno morda prenapolnjen. Hkrati vas vse prosimo, da tudi sami razmislite o ravnanju z odpadki v svojem podjetju. Vse, ki že imate posode in kesone prosimo, da poskrbite, da bodo zaprti in da v vetrovnih dnevih ne bo odnašalo smeti naokrog. Nenazadnje pa pravilno ravnanje z odpadki za vaše podjetje zagotovo pomeni tudi optimizacijo stroškov na tem področju.
Razmislite o tem kako vi ravnate z odpadki in tako bomo lahko skupaj poskrbeli, da bo naš delovni prostor čist in urejen.