Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

O  K  R  O  Ž  N  I  C  A

(Čiščenje snega v Poslovno proizvodni coni Tezno)

Spoštovani!

V Poslovno proizvodnji coni Tezno bomo tudi za letošnjo zimsko sezono 2017/2018 organizirali zimsko službo.

Čez leto urejamo zelenice, grmovnice in vzdržujemo parkirišča, pozimi pa poskrbimo za pluženje, posipavanje s peskom in soljo ter po potrebi odvoz snega.  Vsako leto se po  svojih najboljših močeh trudimo, da so ceste in ostale površine v Coni Tezno očiščene in posipane skrbno in pravočasno.

Zato naj ta Okrožnica velja kot povabilo, da se poslužite naših storitev.

V primeru, da boste v zimski sezoni 2017/2018 koristili naše usluge, nam najkasneje do 30. oktobra 2017 posredujte:

  • vaš naslov in površino, ki jo želite imeti očiščeno.

Na osnovi ogleda pripravimo ponudbo za ceno enkratnega pluženja in posipa ter po naročilu vaše površine vključimo v načrt pluženja.  Zato prosim, da to storite čim prej in ne šele ob prvem zapadlem snegu.

V kolikor ste že v preteklih letih naročili storitev pluženja in se vam kvadratura ni spremenila, ostaja vaša cena za storitev enaka kot v lanskem letu.  Zato vas prosimo, da nam pošljite samo naročilnico za zimsko sezono 2017/2018.

Dodajamo še nekaj navodil za čas pluženja.

V času pluženja vaša osebna in druga vozila parkirate tako, da bo lahko pluženje potekalo nemoteno in da ne bo prihajalo do morebitnih poškodb na neustrezno parkiranih vozilih.

Enako velja tudi za pločnike, ki jih bo čistil Zavod PPC Tezno. Z avtomobili ali kako drugače zasedenih ali nedostopnih pločnikov namreč Zavod PPC Tezno ne bo očistil.

Pri čiščenju snega bo Zavod upošteval naslednje prioritete:

  • pluženje snega in posipavanje cest,
  • pluženje in morebitno posipavanje transportnih poti po vašem naročilu,
  • pluženje in morebitno posipavanje parkirišč po vašem naročilu.

Če želite več informacij, vam jih z veseljem posredujemo na telefonski številki 02 46 01 303 ali na naslovu maja.vintar@conatezno.si.