Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020❗️ Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.
Prvo izplačilo je za tiste, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila predvideno 25. aprila.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so v marcu utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oz. v aprilu ali maju vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem. Če bodo njihovi prihodki v letošnjem prvem polletju za več kot petino večji kot pred letom dni in v letošnjem drugem polletju za več kot petino večji kot v enakem obdobju lani, bodo morali pomoč vrniti. Mesečni temeljni dohodek bo izplačevala finančna uprava. Pogoj je, da je upravičenec dejavnost opravljal najmanj od 13. marca do uveljavitve zakona, ter da ni davčni dolžnik.
Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti!
Več na: https://www.gov.si/…/2020-04-14