Emergency numbers in case of breakdowns or accidents
  ELECTRICITY | 031 379 052
  GAS AND WATER | 051 686 443
Let's network for success!
Let's connect and be successful!
Let's connect and be successful!
Let's network for success!

We provide space for your business ideas to come true.

267 acres of land, great location and accessibility
ACTIVITIES
metal processing, automotive industry, construction, etc.
212 companies, 3830 employees
SERVICES
engineering, transport, planning, measurement, air-conditioning systems, ICT, R&R, sales, brokering, accounting, security, etc.
Rezervirajte ogled nemških podzemnih rovov pod Cono Tezno. Prijava

Available property

Property typeBrokering

GOOD PRACTICE EXAMPLES

 • Univerza v Mariboru bo s svojo inovativno politiko, skupaj s potenciali, ki jih ima cona Tezno uresničevala politiko skladnega regionalnega razvoja Slovenije, sodelovala pri vplivanju na razvojne potenciale mesta Maribor in vzhodne kohezijske regije.

  Doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru

 • Cona Tezno je tudi pilotni poligon, kjer se preverjajo novi pristopi in rešitve na različnih področjih. S tem se nova znanja preverjajo in izboljšujejo z izkušnjami tako podjetij kot Zavoda PPC Tezno, ki razume, da napredka ni brez inovativnosti, preizkušanja in izboljševanja ter nenehnega učenja.

  dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje

 • V petnajstih letih življenja in ustvarjanja v Coni Tezno, je bilo naše podjetje deležno zelo dobrega servisa kot tudi prijaznega odnosa vseh zaposlenih Zavoda PPC Tezno, kar je pripomoglo tudi uspešni rasti našega podjetja. Zahvala Zavodu PPC Tezno pa gre tudi pri izgradnji in selitvi našega podjetja v nove proizvodnje prostore.

  Orodjarna Imenšek d.o.o.

 • Cona Tezno. Tako zelena in spokojna se zdi na prvi pogled. Za starimi zidovi nekdanjega Tama in v novih arhitektonsko dovršenih stavbah pa vrvi poslovno življenje. Cona Tezno dokazuje, da imamo v Mariboru podjetne in uspešne ljudi. Tu nastaja novi Maribor, uspešno gospodarsko središče države, kakršno je bilo nekoč.

  Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 • Poslovna cona Tezno je dokaz, da se da veliko narediti tudi v Mariboru. Če se le zna in hoče. Brez tarnanja in obupavanja nad nemogočim poslovnim okoljem. Seveda pa to ne pomeni, da ne bi moglo biti tudi dosti bolje, če bi se na primer Mariborska politika zavedala pomena Cone, tudi za širšo regijo, in bi jo obravnavala temu primerno.

  mag. Robert Kogler, RTI d.o.o.