Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Če ste prepričani, da so sodelavci največji kapital družbe, da lahko dolgoročno uspešnost družbe  dosežemo le z zadovoljnimi in motiviranimi sodelavci, kakor tudi, da so za dosego ciljev potrebni kvalitetni interni splošni akti,  smo lahko zagotovo vaš kvalitetni (zunanji) SODELAVEC.

Ob upoštevanju specifik vaše družbe, vam lahko nudimo številne – celovite storitve in  svetovanje na kadrovskem področju, ki zajema med drugim: pripravo splošnih aktov družbe, ureditev kadrovskih evidenc, sodelovanje in svetovanje na področju komuniciranja s sodelavci oz. njihovimi predstavniki, … . Kvaliteto storitev zagotavljamo s kompetencami, med katerimi sodijo v ospredje dolgoletne delovne izkušnje s teh področij;