Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Dobava in montaža delilnih in merilnih naprav (delilniki stroškov ogrevanja, vodomeri, merilniki toplote…), ter izvajanje delitve stroškov ogrevanja in porabe vode.