Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Osnovni proizvodni program podjetja Kontakt plus obsega izdelavo kabelskih snopov z barvnim ali številčno-črkovnim kodiranjem, opremljanje ( konfekcioniranje ) kablov in žic, izdelavo elektronskih elementov in naprav po naročilu kupca.

Obseg storitev podjetja Kontakt plus:

• Konstruiranje električne opreme za vozila, konstruiranje elektronskih naprav po zahtevah naročnika, trgovina na področju električne opreme za vozila.
• Ocenjevanje vrednosti nepremičnin po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti za različne namene, saj podjetje zaposluje tudi Pooblaščeno ocenjevalko vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.