Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Družba je razvojno naravnana. Ukvarja se z razvojem in izdelavo sistemov za detekcijo mobilnih laboratorijev za analizo in odkrivanje kemijskih in bioloških agensov. Vključujemo se tudi v raziskovalne projekte skupaj s podjetji in raziskovalnimi institucijami.