Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Inštaliranje električnih naprav in napeljav. Izposoja dvižnih ploščadi deponirane v Tamu, do 10m višine. Opravljamo tudi elektromeritve elektroinštalacij in strelovodnih naprav.