Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Odprava težav pri oddaji vlog na SPIRIT Slovenija

Težave pri vnosu/prijavi v aplikacijo za vnos podatkov za subvencijo po ZPGOPEK so odpravljene. Vnosni postopek je odprt za vse odjemalce, ne glede na status. Se bo pa upravičenost vloge preverjala kasneje, pri obravnavi. Pozivamo k prijavi v sistem za subvencije: za...