Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja

Agencija za energijo je od 12. 7. 2022, za področje Republike Slovenije razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja skladno z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP), kar je objavila na...