Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Farmadent – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Družba Farmadent d.o.o., s sedežem Minarikova ulica 6, 2000 Maribor objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine. Predmet prodaje sta nepremičnini (prodajata se skupaj): • katastrska občina 680 – Tezno; parcela št. 2547/2 (ID znak nepremičnine:...