Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Javna razgrnitev OPPN za proizvodno cono Tezno

    JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA  OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA PROIZVODNO CONO TEZNO  Občinski podrobni prostorski načrt podrobneje načrtuje prostorsko ureditev območja,...