Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Ekološkega otoka ni več

7. julija je Snaga d.o.o. odstranila edini ekološki otok v Coni Tezno. Vzrok za odstranitev je razviden iz spodnjih fotografij. Kljub številnim opozarjanjem se je okrog zaboljnikov zbirala vedno večja količina smeti, ki tja sploh ni sodila. Povrh tega so bili...