Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Na 19 mestu je podjetje iz Cone Tezno

V današnjih Financah je objavljena lestvica najboljših logistov avtoprevoznikov v Sloveiji. Med njimi je tudi F.A.Maik d.o.o.,  logistično odjetje iz Cone Tezno. Letos so z lestvice TOP logistov vzeli pod drobnogled najboljše avtoprevoznike in jih razvrstili na...

Cimos tudi formalno izven prisilne poravnave

04.06.2015 so na spletni strani www.cimos.eu objavili naslednje obvestilo za javnost: Z današnjim dnem je sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne poravnave nad družbo Cimos d.d. postal pravnomočen. Konec postopka prisilne poravnave je prinesel tudi...

Vzrok za nastalo napako še neznan

Včeraj je prišlo zaradi napake v prenosnem omrežju družbe ELES nekaj minut pred 12.30 uro do izpada oskrbe z električno energijo na območju Koroške, Maribora, Dravske in Šaleške doline. Tako smo ostali brez elektrike tudi v Poslovno proizvodni coni Tezno. V konici je...

Pojasnilo ob današnjem izpadu električne energije

Spoštovani! Danes zjutraj je prišlo na celotnem obočju Poslovno proizvodne cone Tezno do izpada električne energije. V Zavodu PPC Tezno smo nemudoma začeli iskati vzrok za prekinitev napajanja in takoj ugotovili, da do napake ni prišlo na omrežju Cone Tezno. Zato smo...

»Skupaj iščemo priložnosti«

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) v četrtek, 18. junija 2015, skupaj z Obrtno zbornico Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije organizira t. im. Dan pri malih in mikro podjetjih. Dogodek je poimenovan »Skupaj iščemo priložnosti«, z njim pa...