Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Vizija

Cona Tezno Maribor

Temelj razvojne vizije cone Tezno je, da bi kot celota postala tehnološko visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje. Za to pa so potrebni ljudje z znanjem. Samo znanje namreč pomeni varno prihodnost neke družbe, tudi slovenske. Znanja pa ni brez raziskovanja.

Strateški cilj razvoja cone Tezno ni kvantiteta, marveč kvaliteta. Zato so vabljena predvsem podjetja, katerih storitve oziroma proizvodnja vključuje čim več znanja, po možnosti domačega, in njihovim produktom zagotavlja čim višjo dodano vrednost. Cona Tezno je umeščena v razvojno mrežo Slovenije s ciljem doseganja odličnosti in mednarodne konkurenčnosti lokacij ter zagotovitve storitev, ki bodo podprle uresničevanje podjetniških projektov. Pri tem so pomembne povezave z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, predvsem Univerzo v Mariboru.

Želja je, da bi univerza v okviru razvojnih projektov države Slovenije ter Evropske unije na območju cone Tezno postavila svoj znanstveni park. Vzpostavljeno je že sodelovanje s številnimi fakultetami, predvsem tehniškimi, naravoslovno-matematično in filozofsko. Ob tem velja posebej poudariti, da je cona Tezno vključena v evropski projekt Retina, katerega cilj je stara in ekološko prizadeta industrijska območja v jugovzhodni Evropi preobraziti v območja, kjer si trendovski gospodarski razvoj podaja roko z zdravim okoljem.