Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Podjetje

Podjetje - cona tezno maribor

Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno (na kratko: Zavod PPC Tezno) je neprofitna družba. V njem je redno zaposlenih 11 ljudi različnih izobrazbenih stopenj – od kvalificiranih do univerzitetno izobraženih. Temeljna naloga zavoda je uspešno upravljanje Cone Tezno v njeni fizično-prostorski zaokroženosti in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih subjektov v njej.

Osrednje naloge Zavoda PPC Tezno

  • • Nastopa kot upravitelj območja cone Tezno in kot spodbujevalec ter povezovalec njenega razvoja.
  • • Potencialnim investitorjem posreduje vse informacije o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije.
  • • Podjetjem nudi pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev.
  • • Nastopa kot spodbujevalec poslovnega povezovanja podjetij v coni in jim pomaga pri njihovem promoviranju.
  • • Skrbi, da podjetja prejmejo energente po izrazito konkurenčnih cenah.
  • • Skrbi za vzdrževanje skupnih energetskih naprav v coni Tezno, tovrstne storitve pa opravlja tudi za podjetja v njej.
  • • Skrbi za razvoj in vzdrževanje infrastrukture v coni Tezno ter za njeno čim bolj urejeno podobo.
  • • Skrbi za javno promocijo in prepoznavnost cone Tezno kot celote.