Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Osebna izkaznica

Cona Tezno Maribor

Ime podjetja: ZAVOD POSLOVNO PROIZVODNA CONA TEZNO
Sedež: Cesta k Tamu 27, 2001 Maribor, pp 317
Telefon: +386 (0)2 46 01 300
Faks: +386 (0)2 46 01 302
E-mail: info@conatezno.si
Spletni naslov: www.conatezno.si
Davčna številka: SI26632888
Matična številka: 1550217
Transakcijski račun: 04515-0000670681 pri Nova KBM d.d.
Sodni register: Okrožno sodišče v Maribor, št. reg vložka 1/10901/00