Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Srečno 2019

Datum | 27. 12. 2018

Leto pospešeno koraka proti koncu in mesec december je čas, kjer še dodatno izražamo spoštovanje, zadovoljstvo, naklonjenost in zahvalo.

Zatorej en velik HVALA dragi prijatelji, znanci in poslovni partnerji za dobro ter uspešno sodelovanje. 

Želimo si, da bomo tudi v prihajajočem letu delovali v skupno trajno dobro in prodorno iskali nova obzorja v poslovnem svetu.