Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Nova pridobitev Cone Tezno

Datum | 14. 04. 2017

Prvi izpit uspešno opravljen.