Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Naznanilo o javni razgrnitvi

Datum | 14. 02. 2018

J A V N O   N A Z N A N I L O   

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka  

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA DEL OBMOČJA TEZNO Te 6-C

(vadbeni poligon)

 

Več: http://www.maribor.si/povezava.aspx?id=555&pid=10198