Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Farmadent – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Datum | 26. 10. 2017

Družba Farmadent d.o.o., s sedežem Minarikova ulica 6, 2000 Maribor objavlja
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.

Predmet prodaje sta nepremičnini (prodajata se skupaj):
katastrska občina 680 – Tezno; parcela št. 2547/2 (ID znak nepremičnine: 680-2547/2-0) in
• katastrska občina 680 – Tezno: parcela št. 2531/35 (ID znak nepremičnine: 680-2531/35-0)

Besedilo javnega zbiranja ponudb najdete na tej povezavi (Farmadent razpis).

Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu družbe Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6. Maribor.

Kontaktna oseba: Venčeslav Toplak, naslov: slavko.toplak@farmadent.si,   gsm št.: 040 455 102.

Ogled nepremičnin se izvede po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb se objavi na spletni strani Poslovne cone Tezno ter na spletni strani družbe Farmadent d.o.o..