Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

O coni

Prepoznavni po naprednosti
V coni Tezno danes med drugim nastajajo zelo zahtevni deli in sklopi za največje evropske avtomobilske proizvajalce, kakršni so Citroën, Peugeot, Ford, Magna Steyr, VW, Daimler- Mercedes Benz, Iveco in drugi. Hkrati je cona Tezno prizorišče snovanja in nastajanja vse več visoko sofisticiranih, t.i. 'hi-tec' produktov in storitev, tudi poštno-logističnih, bančnih ter zavarovalniških, ki pretežno sodijo na področju elektronike in informatike. Cona Tezno je tudi območje, ki slovi po razvoju najbolj naprednih rešitev s področja varčne rabe energije oziroma razvoja ter projektiranja pasivnih hiš - v podobi futuristično oblikovanega poslovnega poslopja jo takšno najdete tudi pri nas.
Vse kar potrebuje vaše podjetje
Zavod PPC Tezno izvaja za podjetja v Poslovno proizvodni coni Tezno številna opravila in storitve, ki prispevajo k večji funkcionalni in poslovni učinkovitosti tega pomembnega gospodarskega območja.
ENERGETIKA
ELEKTRO OMARE
 • • notranje, zunanje, prostostoječe, stenske, odjemne, procesne, itd.
 • • izdelava, montaža, razširitve in posodabljanje
ELEKTRO OMARE
 • • notranje, zunanje, prostostoječe, stenske, odjemne, procesne, itd.
 • • izdelava, montaža, razširitve in posodabljanje
ELEKTROMONTAŽNA DELA
 • • instalacije v industrijskih objektih in poslovnih prostorih itd.
PROJEKTIRANJE
 • • redni vzdrževalni pregledi postaj
 • • projetkiranje novih postaj
MERITVE
 • • redni vzdrževalni pregledi postaj
 • • projektiranje novih postaj
DETEKCIJA OKVAR
VODOVODNEGA OMREŽJA
 • • redni vzdrževalni pregledi postaj
Strojno in elektro vzdrževanje
 • • manjša hišna opravila, nastavitve delovanja naprav, odmaševanje odtokov, meritve pretokov energije, zamenjave dotrajanih delov, varovalk
 • • nudenje strokovne pomoči pri večjih vzdževalnih posegih in posredovanje strokovnega mnenja
Okolje
Urejanje okolice
 • • košnja trave, vzdrževanje travnatih površin, gnojenje, odmahovanje
 • • vzdrževanje grmovnic
 • • vzdrževanje parkirišč (pometanje listja, čiščenje požiralnikov, odstranjevanje trave)
Urejanje okolice
 • • pluženje, posipanje, po potrebi odvoz snega
dobra prostorska umeščenost glede na prometne koridorje (V in X), dostopnost (AC, železnica, letališče)
infrastruktura zagotovljena
več dobrih podjetij, proizvodna tradicija, tehnično znanje (kovinsko predelovalna, avtomobilska, orodja, obdelave,...)
dovolj prostora za širitev
ni onesnaženosti, prisoten trend razvijanja "zelenega" gospodarstva
usposobljena delovna sila, tradicija v industriji in storitvah
Izjemna geostrateška lega
Poleg bogate industrijske tradicije, ki seže 70 let nazaj v preteklost, je največja prednost cone Tezno njena geostrateška lega. V neposredni bližini je križišče evropskih avtocestnih koridorjev 5 in 10, ki povezujeta evropski sever in jugovzhod oziroma smer Hamburg-Carigrad, in evropski vzhod ter jugozahod oziroma smer Kijev-Lizbona. V prid coni Tezno govori tudi dejstvo, da ima Maribor kot drugo največje slovensko mesto odlične cestne in železniške povezave z jadranskima lukama Koper in Trst, ki so od Maribora oddaljene vsega okrog 200 kilometrov. Naposled je cona Tezno samo nekaj kilometrov daleč od prenovljenega mariborskega letališča, do graškega letališča pa je borih 45 kilometrov.
Koordinate | 46 33' N in 15 39 E
Nadmorska višina | 274 m
Površina | 148 km2
Železnica
Avtocesta
Letališče Jožeta Pučnika
Letališče Edvarda Rusjana
Maribor
Koper - 235 km
München - 485 km, Dunaj - 257 km, Budimpešta - 341 km, Gradec - 70 km,
Milano - 628 km, Benetke - 372 km,
Koper - 235 km, Ljubljana - 129 km,
Zagreb - 117 km, Beograd - 510 km
Podjetniška tradicija
Na območju današnje cone Tezno se je nekdaj razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja sodobne industrijske tradicije. Njena predhodnica v času 2. svetovne vojne, je bila tovarna letalskih delov. Danes je v skoraj 212 podjetjih, ki so svojo bazo našla v coni Tezno, skupaj zaposlenih okrog 3830 ljudi.
 • Na območju današnje cone Tezno se je nekdaj razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja sodobne industrijske tradicije.

   

 • Začetki TAM-a segajo v leto 1942, ko so tovarno zgradili Nemci. V njej so proizvajalci letalske dele za potrebe vojne industrije.

 • Pomembna dediščina so tudi podzemni rovi, ki so jih leta 1943 zaradi nevarnosti zavezniških zračnih napadov začeli pospešeno graditi na površini 8.512 kvadratnih metrov, in ki naj bi kot rezervna lokacija omogočali nemoteno nadaljevanje proizvodnje ob vse pogostejših napadih na tovarno. Del rovov je še danes prehoden in jih je možno videti.

   

 • Bombardiranje vojaških in industrijskih objektov v Mariboru.

   

 • Proizvodnja se je kmalu preusmerila v izdelavo tovornih vozil, nekdanja tovarna letalskih delov pa se je leta 1946 preimenovala v Tovarno avtomobilov Maribor tezno. Logotip zanjo - tri kroge in peterokrako zvezdo v sredini - je zasnovalarhitekt Jaroslav Černigoj. Navdih je dobil v Parizu, v enem od vitražev katedrale Notre Dame. Logotip so uradno potrdili februarja 1947, veljal pa je do konca obstoja tovarne.

   

 • Po 50 letih obratovanja je bil junija 1996 za TAM uveden stečajni postopek, za več tisoč zaposlenih pa se je pričel boj za preživetje, bodisi v obliki predčasne upokojitve bodisi z odhodom na borzo dela. TAM je bil dolga leta najbečja mariborska tovarna, saj je bil v njej zaposlen vsak 10. Mariborčan.

   

  Ustanovitev štirinajstih MPP družb, ki so prevzele programe in zaposlene bivše tovarne. Sredstev za nove naložbe ni bilo, zato so družbe takoj začele iskati strateške partnerje.

   

  Celotno premoženje bivše tovarne, zemljišča, objekte, opremo ter komunalno in energetsko infrastrukturo je nato od stečajnega upravitelja odkupil Konzorcij 22 podjetij, med njimi z največjo udeležbo državni Slovenski razvojni sklad. Sklad je pozneje svoje deleže v celoti odprodal in izstopil iz podjetij.

   

 • V začetku leta 2000 je zaživela Poslovno proizvodna cona Tezno. Ustanovljen je bil Zavod PPC Tezno, ki mu je bilo zaupano upravljanje skupne infrastrukture, povezovanje z mestno upravo in oskrba podjetij z energenti. Zavod je v nekaj letih prerasel v pobudnika nadaljnega razvoja cone.

 • V teh letih se je v Coni Tezno razmahnila predvsem kovinskopredelovalna industrija, velikoserijska proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo, orodjarstvo ter izdelava specifičnih proizvodnih sistemov. Okrog njih so se polagoma zbirali podizvajalci in komplementarne dejavnosti. Naglo se je povzpelo število storitvenih dejavnosti, med njimi tudi take z velikim deležem znanja in visoko dodano vrednostjo.

   

  S prihodom novih podjetij se je začela spreminjati tudi zunanja podoba. Ob starih tovarniških halah, ki jih je uporabljal Tam, so zrastle nove modelne zgradbe. V Coni Tezno pa je še vedno veliko prostora za nove izzive. Približno 43 ha gradbenih zemljišč, ki jih je potrebno opremit s prometno in komunalno infrastrukturo in s tem narediti privlačnejše za investitorje.

   

Mesto Maribor
Maribor je drugo največje slovensko mesto in gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije.
15.000 EUR BDP na prebivalca
1486 EUR povprečna bruto plača
965 EUR povprečna neto plača
783 EUR zajamčena bruto plača
Kvalitetna delovna sila, tehnološko razmnišljujoči ljudje z dolgo industrijsko tradicijo, inovativni in izjemni v poznavanju informacijskih tehnologijz izjemnim znanjem tujih jezikov.
Izobrazba | 18.59% osnovna šola, 56,81% srednja šola, 22,21% univerzitetna diploma
Kulturna in geografska raznolikost
43% materni jezik, 29% 1 tuji jezik, 28% dva tuja jezika
Maribor je drugo najpomembnejše univerzitetno mesto v Sloveniji
"Visok standard življenja" 15. mesto med 51. državami (mednarodni indeks kvalitete življenja 2012)
Gospodarske spodbude
Nižji davki
Komunalna oprema
Subvencije za neposredne tuje naložbe
Poslovne cone

Predstavitveni video

Sodelovali smo pri