Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost - cona tezno maribor

V Zavodu poslovno proizvodna cona Tezno si prizadevamo, da bi območje cone Tezno in subjekti v njej delovali v duhu družbene odgovornosti. V tem okviru poudarjamo predvsem vzajemni etični odnos med podjetij in drugimi subjekti, ki domujejo ali gostujejo v coni Tezno, to pa velja tudi za njihov odnos do strank. V ta okvir sodi pošten odnos vodstev podjetij do svojih zaposlenih in do okolja, v katerem delujejo.

Prepričani smo, da je duh poštenosti in vzajemnosti nujni sestavni del ali celo predpogoj dolgoročne poslovne uspešnosti, kjer naj ima človek in njegova pozitivna podoba osrednje mesto. Zato v Zavodu PPC Tezno sodelujemo tudi z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) s sedežem v Mariboru, ki je osrednja tovrstna slovenska ustanova.

Zavod PPC Tezno kot pobudnik in pokrovitelj podpira tudi tehniško izobraževalne akcije, povezane z mladimi, in se vključuje v podporne aktivnosti na področju kulturne dediščine, kulture in športa.