Notrufnummern im Falle von Betriebsstörungen oder Unfälle
  ELEKTRIZITÄT | 031 379 052
  GAS UND WASSER | 051 686 443
Verbinden wir uns, um erfolgreich zu sein!
Verbinden wir uns, um erfolgreich zu sein!
Verbinden wir uns, um erfolgreich zu sein!
Verbinden wir uns, um erfolgreich zu sein!

Bei uns gibt es noch genug Platz für die Verwirklichung Ihrer unternehmerischen Ideen.

108 ha Grundstücke, ausgezeichneter Standort und Zugänglichkeit
TÄTIGKEITEN
Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Bauwesen usw.
212 Firmen, 3830 Angestellte
DIENSTLEISTUNGEN
Ingenieurwesen, Verkehr, Planung, Messungen, Klimasysteme, IKT, R&R, Handel, Vermittlung, Buchhaltung, Sicherheitsdienst usw.
Rezervirajte ogled nemških podzemnih rovov pod Cono Tezno. Prijava

FREIE IMMOBILIEN

ImmobilientypVermittlung

BEISPIELE FÜR EINE GUTE PRAXIS

 • Univerza v Mariboru bo s svojo inovativno politiko, skupaj s potenciali, ki jih ima cona Tezno uresničevala politiko skladnega regionalnega razvoja Slovenije, sodelovala pri vplivanju na razvojne potenciale mesta Maribor in vzhodne kohezijske regije.

  Doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru

 • Cona Tezno je tudi pilotni poligon, kjer se preverjajo novi pristopi in rešitve na različnih področjih. S tem se nova znanja preverjajo in izboljšujejo z izkušnjami tako podjetij kot Zavoda PPC Tezno, ki razume, da napredka ni brez inovativnosti, preizkušanja in izboljševanja ter nenehnega učenja.

  dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje

 • V petnajstih letih življenja in ustvarjanja v Coni Tezno, je bilo naše podjetje deležno zelo dobrega servisa kot tudi prijaznega odnosa vseh zaposlenih Zavoda PPC Tezno, kar je pripomoglo tudi uspešni rasti našega podjetja. Zahvala Zavodu PPC Tezno pa gre tudi pri izgradnji in selitvi našega podjetja v nove proizvodnje prostore.

  Orodjarna Imenšek d.o.o.

 • Cona Tezno. Tako zelena in spokojna se zdi na prvi pogled. Za starimi zidovi nekdanjega Tama in v novih arhitektonsko dovršenih stavbah pa vrvi poslovno življenje. Cona Tezno dokazuje, da imamo v Mariboru podjetne in uspešne ljudi. Tu nastaja novi Maribor, uspešno gospodarsko središče države, kakršno je bilo nekoč.

  Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 • Poslovna cona Tezno je dokaz, da se da veliko narediti tudi v Mariboru. Če se le zna in hoče. Brez tarnanja in obupavanja nad nemogočim poslovnim okoljem. Seveda pa to ne pomeni, da ne bi moglo biti tudi dosti bolje, če bi se na primer Mariborska politika zavedala pomena Cone, tudi za širšo regijo, in bi jo obravnavala temu primerno.

  mag. Robert Kogler, RTI d.o.o.