Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod
  ELEKTRIKA | 031 379 052
  PLIN IN VODA | 051 686 443
Povezujemo uspešne!
Povezujemo uspešne!
Povezujemo uspešne!
Povezujemo uspešne!

Pri nas je še dovolj prostora za uresničevanje vaših podjetniških idej.

108 ha zemljišč, odlična lokacija in dostopnost
DEJAVNOSTI
kovinsko - predelovalna, avtomobilska, gradbeništvo, itd.
212 podjetij, 3830 zaposlenih
STORITVE
inženirske, promet, projektiranje, meritve, klimatski sistemi, IKT, R&R, trgovina, posredovanje, računovodstvo, varovanje, itd.
Rezervirajte ogled nemških podzemnih rovov pod Cono Tezno. Prijava

Proste nepremičnine

Tip nepremičninePosredovanje
Glasilo Contact

Glasilo Contact izhaja kot tiskovina za vzpostavljanje in krepitev identitete ter prepoznavnosti Cone Tezno navzven in navznoter z namenom krepitve njene poslovne uspešnosti in ugleda kakor tudi krepitve poslovne uspešnosti in ugleda podjetij, ki poslujejo znotraj cone.
Nuditi želimo podporo poslovnemu povezovanju in poslovnim priložnostim v sami Coni Tezno kakor tudi povezovanju med Cono Tezno in podjetji znotraj nje z zunanjimi subjekti. S pomočjo Contacta obveščamo o aktualnih dejavnostih in ukrepih – minulih, trenutnih in načrtovanih – Zavoda PPC Tezno ter podjetij, ki poslujejo znotraj cone.
Contact praviloma izhaja četrtletno, kar pomeni štiri številke v letu dni.

Novice
Datum | 27. 12. 2018
Srečno 2019 Več...
Datum | 14. 11. 2018
Vabilo na brezplačno delavnico »Novosti pri zaposlovanju tujcev« Več...
Datum |
Vabilo na brezplačno delavnico »Kako uporabiti Design Thinking metodo v praksi« Več...

Primeri dobre prakse

 • Univerza v Mariboru bo s svojo inovativno politiko, skupaj s potenciali, ki jih ima cona Tezno uresničevala politiko skladnega regionalnega razvoja Slovenije, sodelovala pri vplivanju na razvojne potenciale mesta Maribor in vzhodne kohezijske regije.

  Doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru

 • Cona Tezno je tudi pilotni poligon, kjer se preverjajo novi pristopi in rešitve na različnih področjih. S tem se nova znanja preverjajo in izboljšujejo z izkušnjami tako podjetij kot Zavoda PPC Tezno, ki razume, da napredka ni brez inovativnosti, preizkušanja in izboljševanja ter nenehnega učenja.

  dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje

 • V petnajstih letih življenja in ustvarjanja v Coni Tezno, je bilo naše podjetje deležno zelo dobrega servisa kot tudi prijaznega odnosa vseh zaposlenih Zavoda PPC Tezno, kar je pripomoglo tudi uspešni rasti našega podjetja. Zahvala Zavodu PPC Tezno pa gre tudi pri izgradnji in selitvi našega podjetja v nove proizvodnje prostore.

  Orodjarna Imenšek d.o.o.

 • Cona Tezno. Tako zelena in spokojna se zdi na prvi pogled. Za starimi zidovi nekdanjega Tama in v novih arhitektonsko dovršenih stavbah pa vrvi poslovno življenje. Cona Tezno dokazuje, da imamo v Mariboru podjetne in uspešne ljudi. Tu nastaja novi Maribor, uspešno gospodarsko središče države, kakršno je bilo nekoč.

  Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 • Poslovna cona Tezno je dokaz, da se da veliko narediti tudi v Mariboru. Če se le zna in hoče. Brez tarnanja in obupavanja nad nemogočim poslovnim okoljem. Seveda pa to ne pomeni, da ne bi moglo biti tudi dosti bolje, če bi se na primer Mariborska politika zavedala pomena Cone, tudi za širšo regijo, in bi jo obravnavala temu primerno.

  mag. Robert Kogler, RTI d.o.o.